Karar Alma

634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre bina sakinlerinin % 51 oranında ısı yalıtımı yaptırma kararı alarak, karar defterine işlemesine takiben süreç başlar.
Karar Alma ve ısı yalıtımı İş akış süreci aşağıdaki gibidir.